اردو مهارتی نسل z

🎊اردوی مهارت محور نسل z شماره1️⃣

ساحت ها: اجتماعی،زیستی بدنی،زیبایی شناختی

🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸

❇️فستیوال مسابقات مهارتی(سرعت،دقت)

❇️مهارت های کدبانو(تزئین سالاد،تهیه دسر)

❇️ نشست صمیمی مربیان ودانش آموزان

❇️کارگروهی-همدلی-انرژی مثبت

🔗 ایتا | اینستاگرام | آپارات | سایت | رهپویان

🆔@pvesal