جشن آب کلاس اول

جشن آب

بچه های کلاس اولی ما امروز یه جشن مهم داشتند‌. جشن یادگیری اولین کلمه ای که می‌توانند بنویسند و بخوانند . و چه کلمه ای زیباتر و پر مفهوم تر از کلمه 💧 آب 💧

ادامه مطلب »