🌺استقبال از پیکر مطهر شهید گمنام


🌹شهدا شرمنده ایم

با حضور حجت الاسلام سید محمد انجوی نژاد

1401/09/29

گفتند شهید گمنامه ،

پلاک هم نداشت، اصلا هیچ نشونه ای نداشت ؛
امیدوار بودم روی زیرپیرهنیش اسمش رو نوشته باشه …
نوشته بود : “اگر برای خداست ، بگذار گمنام بمانم”

گفتند شهید گمنامه ،