برگزاری کلاس تست و پیش نیاز

برگزاری کلاس های پیش نیاز در دروس فارسی، ریاضی و عربی به منظور آمادگی جهت شروع سال تحصیلی جدید