کسب مقام اول در مسابقات رباتیک – نوزدهمین المپیاد جهانی رباتیک

کسب مقام اول در مسابقات انتخابی نوزدهمین المپیاد جهانی رباتیک و کسب سهمیه مسابقات دورتـمـوند آلمــان به خـانواده محتــرم دانش آموز امیـد خبــاز و تمام همکاران دبیرستان شهدای رهپویان وصال تبریک عرض می‌نماییم.

مقام اول مسابقات رباتیک