کارگروهی و امتحان گروهی

گروه بندی دانش‌آموزان در دروس مختلف و برگزاری آزمونهای گروهی جهت آمادگی امتحانات ترم اول