پویش اطعام حسینی

«همه بر سفره حسین (ع) مهمانیم »

▪️گزارش توزیع اطعام حسینی

«با تشکر از تمامی والدین و کادر گرامی که در در این پویش شرکت کردند.»

▪️با حمایت شما عزیزان اطعام تهیه شد در مناطق کم برخوردار توزیع شد .