ویژه برنامه ولادت پیامبر مهربانی و امام صادق (ع) و آیین بازگشایی دبستان پسرانه رهپویان وصال

ز یک مشرق نمایان شد دو خورشید جهان آرا

که رخت نور پوشاندند بر تن آسمان ها را

🔷ویژه برنامه ولادت پیامبر مهربانی و امام صادق (ع) و آیین بازگشایی دبستان پسرانه رهپویان وصال

🔸مولودی خوانی
🔹نمایش کودک
🔸تقدیر از اعضای دوره تابستانه
🔹تقدیر از اعضای سابق انجمن اولیا و مربیان
و…..

🌐 Pvesal.ir