ویژه برنامه هفته دفاع مقدس

هر چه امروز کشور ما دارد و هرچه در آینده به دست بیاورد به برکت خون این جوانان شهید است. ویژه برنامه هفته دفاع مقدس