ویژه برنامه عزاداری به مناسبت سومین روز شهادت آقا ابا عبدالله الحسین (ع)

زیرخیمه اش همه یک خانواده ایم

ویژه برنامه عزاداری به مناسبت سومین روز شهادت آقا ابا عبدالله الحسین (ع) :

با حضور مداح روشندل اهل بیت سرکار خانم ناصری

ختم انعام

شبیه سازی خرابه شام و روشن کردن شمع توسط دختران زینبی

سینه زنی و عزاداری شهادت امام سجاد (ع) و سومین روز شهادت آقا ابا عبدالله الحسین (ع)