جلسه دکتر خرم شکوه و بحث هویت

دعوت از آقای دکتر خرم‌شکوه و سخنرانی در مورد خودشناسی و هویت نوجوان این جلسات به صورت مستمر برگزار می‌شود