هفت سین همدلی در دبیرستان دخترانه

گل دخترانِ دانش آموز رهپویانی امروز در زمان برگزاری “هفت‌سین همدلی” لحظات خیلی شاد و جذابی رو گذروندن …
و خیلی بهشون خوش گذشت…