روز نیروی انتظامی

روز نیروی انتظامی گرامی باد
دعوت از مهمان در برنامه صبحگاه و آشنایی دانش‌آموزان با نحوه کار نیروی انتظامی و شرایط استخدام خانم ها در این ارگان