نوع جدیدی از کلاس ادبیات فارسی در دبیرستان دخترانه

هرکدام از دانش آموزان که مایل باشند خودشان را در قالب شخصیت های فاخر و مشاهیر ادبی ایران قرار داده و شعر کتاب را با لحن جالب و جذابی برای سایر همکلاسی ها قرائت مینمایند و این رویکرد آموزشی برای دانش آموزان بسیار جدید و گیراست.