کسب مقام سوم استانی جشنواره نوجوان خوارزمی در رشته دست سازه

کسب مقام سوم استانی در جشنواره نوجوان خوارزمی در رشته دست سازه را به دانش آموز امیرحسن نجابت، خانواده محترم ایشان و تمامی همکاران دبیرستان شهدای رهپویان وصال تبریک عرض می نماییم.