موکب ایام فاطمیه🖤🏴

به نام نامی فاطمه؛ به اذن شاه کربلا!
به نام ماه علقمه؛ به اذن حضرت مرتضی…🖤

✨برپایی موکب به مناسب ایام فاطمیه✨
▪️باشگاه جوانان رهپویان وصال▪️
♦️دبیرستان شهدای رهپویان وصال♦️
Pvesal.ir