مصاحبه عیدانه با دانش آموزان پیش دبستانی دخترانه و پسرانه

راستی بچه های پیش دبستانی از عید و المان ها و فرهنگ های اون چه می دانند… با هم ببینم .