مروری بر دوره مهارتی اردویی لقمه های تابستانه

✉️نامه ای به اعضای دوره مهارتی اردویی لقمه های تابستانه:

فرزند عزیزم سلام
به لطف حق تعالی تابستان گرم را در سایه سخاوت دلهای مهربان بودیم و از دوستی ها و همدستی هایمان خاطره های شیرین ساختیم برای روزهای آینده . تجربه بودن با شما طراوت روحمان را افزود و شمیم شور و شعورتان فضای این مدرسه را آکنده ساخت. اینک مسرور از موفقیت شما در دوره اردویی مهارتی لقمه های تابستانه، آرزو میکنیم دستی بالای تمامی دست ها مدد کارت باشد.
دلت مأمن مهر خدا، دست هایت درگاه دعا و چشمهایت گوهری پاک و پربها باد.

🌞گزارشی کوتاه از بهترین لحظات ما در اردوهای تابستانه🌞

🌐Pvesal.ir