مرحله دوم المپیاد علمی

شامل دروس علوم، مطالعات، زبان وفارسی