مرحله اول المپیاد علمی

برگزاری المپیاد علمی مشترک بین مدارس دخترانه و پسرانه رهپویان وصال همراه با اهدا جوایز نفیس به نفرات برتر
مرحله اول شامل دروس قرآن، ریاضی،پیام های آسمانی و عربی