شرکت در نماز جماعت📿

شرکت در نماز جماعت
#مسجد_امیرالمؤمنین
ویژه ماه مبارک رمضان 🤲

ویژه پایه سوم تا ششم

📆 ٢٧ و ٢٨ فروردین ماه ١۴٠٢