سه شنبه های مهدوی جلسه سوم

یکی از مسائل مهم در زمینه نحوه ارتباط برقرار کردن میان کودکان و امام زمان(عج)، آموزش غیر مستقیم است. یعنی از طریق غیر روش عادی موجود برای آموزش استفاده کنیم. نباید در این زمینه برای کودکان کلاس گذاشت و آن‌ها را مجبور به نشستن و یادگیری کرد که در این صورت چیزی جز دلزدگی برای ایشان به دنبال ندارد. 

سومین جلسه سه شنبه های مهدوی .شما نیز میتونید با نذورات خودتون در این قدم کوچک برای امام زمان (عج) با ما همراه باشید. 

داستان کوتاه امام زمانی

امام زمان همواره به یاد شیعیان و پیروان خود می باشد. به همین دلیل درباره علاقه امام زمان عج به شیعیان روایات مختلفی وجود دارد. همانگونه امام رضا ع در مورد عالم بودن امام زمان به احوال شیعیان فرموده اند که: (هیچ یک از شیعیان ما مریض نمی شود مگر اینکه ما نیز در بیماری آنان بیمار می شویم و محزون نمی شوند مگر اینکه ما نیز در غم آنان محزون می شویم و شادمان نمی گردند مگر اینکه ما نیز به خاطر شادی آنان شادمانیم. و هیچ یک از آنان در مشرق و مغرب زمین از نظر ما دور نیستند و هریک از شیعیان ما که بدهی از او بماند ( و نتوانسته باشد بپردازد) بر عهده ی ماست..)

ایشان مظهر رحمت بی کران الهی هستند و همچون پدری مهربان دلسوز شیعیان هستند و در همه اوقات صلاح حال افراد را رعایت می کند.

بنابراین نباید تصور کنیم چون امام زمان غایب است، از حال ما خبر ندارد. او مانند ابر رحمتی است که پیوسته می بارد و به کویر خشکیده مردم زندگی می بخشد. پس همه ما مشمول دعای خیر امام زمان هستیم.


“إنّي أمانٌ لأِهلِ الأرضِ كَما أنَّ النُّجُومَ أمانٌ لأِهلِ السَّماءِ.”

—امام زمان ع