سه شنبه های رهپویانی جلسه دوم

کی از مسائل مهم در زمینه نحوه ارتباط برقرار کردن میان کودکان و امام زمان(عج)، آموزش غیر مستقیم است. یعنی از طریق غیر روش عادی موجود برای آموزش استفاده کنیم. نباید در این زمینه برای کودکان کلاس گذاشت و آن‌ها را مجبور به نشستن و یادگیری کرد که در این صورت چیزی جز دلزدگی برای ایشان به دنبال ندارد.


📿ای کاش یک سه شنبه شبی قسمتم شوددر راه جمکران سر راهی ببینمت📿 

سه شنبه های مدرسه ما رنگ و بوی دیگری داره. همه در جنب و جوش تدارکات نماز ظهر و عصر و برنامه های بعد از برگزاری نماز هستند.

بچه ها با ذوق و شوق فراوان نذرهای خودشون رو در مدرسه به نام امام زمان (عج) و برای ظهور ایشان پخش میکنند.