سلام فرمانده – اجرای سرود سلام فرمانده با حضور حاج ابوذر روحی در حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع)