سفرراهیان نور فروردین۱۴۰۳-دبیرستان پسرانه

پرواز به سوی راهیان

سفرراهیان نور فروردین ۱۴۰۳:

روایتگری
توسل به ائمه اطهار علیه السلام
بازدید از مناطق عملیاتی جنوب

فکه، کانال کمیل، هویزه، طلائیه، نهر خین، شلمچه