زیارت مقبره شهید دانش آموز،اجرای سرود و برپایی نماز جماعت در اداره کل آموزش و پرورش

پیش دبستانی و دبستان شهدای رهپویان وصال