روز درختکاری


۱۵اسفند روز درختکاری و کاشت گل در باغچه مدرسه توسط دانش‌آموزان پایه هفتم با همراهی و آموزش سرکار خانم حقیقت کیش دبیر محترم درس ریاضی