تجلیل از دانش آموزان برتر فرهنگی آموزشی

تجلیل از دانش آموزان برتر فرهنگی آموزشی

جلسه دیدار اولیای دانش آموزان متوسطه دوم با دبیران به همراه تجلیل از رتبه های برتر در امتحانات نیمسال اول 1401-1402 در قالب اهدای لوح تقدیر و هدیه نقدی یک میلیون تومانی
همچنین تجلیل از رتبه های برتر در مسابقات قرآن و عترت در مرحله ناحیه 2 شیراز