راهیان پیشرفت بندرعباس

گزارش تصویری از اردوی راهیان پیشرفت بندرعباس

دانش اموزان متوسطه دوم دبیرستان پسرانه

بازدید از موزه مردم شناسی هرمزگان
بازدید از پالایشگاه بندرعباس
بازدید از بندر شهید رجایی
بازدید از پایگاه یکم نیروی دریایی سپاه همراه با گشت دریایی
ساحل اختصاصی توانیر به همراه برنامه های متنوع و شاد در مجموعه ورزشی دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس