نمایشگاه دیده شو

نمایشگاه دیده شو - مدارس رهپویان وصال

کشف استعدادهای دانش آموزان مدارس رهپویان وصال در زمینه های رزمی و ورزشى | فنی و حرفه ای | فرهنگی و هنری – مدارس دخترانه و پسرانه رهپویان وصال

نمايشگاه ديده شو
با حضور تمام دانش آموزان مدارس دخترانه و پسرانه رهپويان وصال
مجتمع آموزشي رهپويان وصال

دیده شو