دوره مهارتی اردویی لقمه های تابستانه – اردو پدر و پسر

خوب امیدوارم حال دلتون خوب باشه

هفته پیش رسیدیم به ایستگاه پدروپسری

یه اردو جذاب

همراه باکلی برنامه های شاد و آموزشی از جمع کردن چوب گرفته تا ساخت شمع و آب بازی وآشپزی کردن و…

خلاصه کلی بهمون خوش گذشت جای پدرها وگل پسرهایی که نبودن خیلی خالی بود. گزارش‌کوتاهی‌از‌فعالیت‌های‌اردو پدروپسری