در حاشیه بازدید از مترو😍

پیاده روی از ایستگاه مترو تا امامزاده محمد (ع) قصرالدشت🙏

“یک روز شاد با طعم شیرین زیارت”

🌳🥀🌱🥀🌳🥀🌱🥀

اینجا فقط یک مدرسه نیست

دبستان دخترانه شهدای رهپویان وصال