تجليل از دانش آموزان دبیرستان رهپویان وصال و کسب برتر جشنواره خوارزمی

دانش آموزان امیرحسین محبی و محمد ریاضی، موفق به کسب رتبه دوم جشنواره خوارزمی در ناحیه 2 شیراز شدن