حضور تیم مدرسه رهپویان وصال در مسابقات شطرنج مرحله ناحیه 2 شیراز