جلسه عمومی انجمن

برگزاری جلسه عمومی انجمن با حضور دبیران محترم دبیرستان به منظور معارفه و آشنایی اولیا با دبیران محترم آشنایی با مسئولین و کادر اجرایی دبیرستان تبیین برنامه ها و چشم انداز مدرسه در سال تحصیلی جدید