جشن قرآن

خانه اى که در آن قرآن فراوان خوانده شود، خیر آن بسیار گردد و به اهل آن وسعت داده شود و براى آسمانیان بدرخشد چنان که ستارگان آسمان براى زمینیان مى درخشند.

#جشن_قران_پایه_اول همراه با: افتتاحیه حاملان قران جمع خوانی قرآن داستان و نمایش قرآنی کاردستی مادر و کودک عکس دسته جمعی و بریدن کیک اهدا هدایا و پذیرایی پخش سرود #دبستان_دخترانه_شهدای_رهپویان_وصال#اینجا_فقط_یک_مدرسه_نیست