جایزه باران در دبستان دخترانه شهدای رهپویان وصال

با حضور ارزشمند استاد بزرگوار:
حجت الاسلام سید محمد انجوی نژاد
و
مدیریت محترم مجتمع جناب آقای مهندس عسکرنژاد