هم‌ اندیشی به مناسبت هفته بسیج با حضور دکتر غندی

عرصه‌ی بسیج یک عرصه‌ی عمومی است؛ نه مختص یک قشر است، نه مختص یک بخشی از بخشهای جغرافیائی کشور است، نه مختص یک زمانی دونِ زمان دیگری است؛ نه مختص یک عرصه‌ئی دون عرصه‌ی دیگری است. در همه‌ی جاها، در همه‌ی مکانها، زمانها، عرصه‌ها و در همه‌ی قشرها، این وجود دارد. این معنای بسیج است. مقام معظم رهبری ۱۳۸۹/۰۴/۰۲

در این هم اندیشی که با حضور دکتر غندی برگزار گردید پیرامون سوالات و شبهات دانش آموزان درمورد حوادث اخیر کشور مباحثی مطرح شد.