برگزاری کارگاه امداد و نجات

هر فرد اگر بتواند اصول همگانی کمک‌های اولیه را فراگیرد قطعا در زمان بروز حوادث میتواند در جلوگیری از پیشامد خطرات جبران ناپذیر گامی مؤثر بردارد.

برگزاری کارگاه امداد و نجات

با موضوع CPR (احياء قلبی ریوی) و

راهکار پیشگیری از خفگی (در زمان تشخیص وجود یک جسم خارجی در گلو )

توضیحات کلی پیرامون حادثه و رسالت هریک از انسان ها در نجات جانِ یکدیگر( اصل بشر دوستی و خدمات داوطلبانه جمعیت هلال احمر)