برگزاری روزانه نماز جماعت همراه با دانش آموزان و همکاران دبستان دخترانه، همزمان با اجرای ویژه برنامه اجلاسیه نماز💗

🔸آموزش احکام
🔹تشویق دانش آموزان شرکت کننده در نماز جماعت، قرعه کشی و اهداء جوايز توسط معاون دبستان، سرکار خانم کرونی

نماز اول وقت

اینجا فقط یک مدرسه نیست

دبستان دخترانه شهدای رهپویان وصال

Pvesal.ir