برگزاری جلسه هدایت تحصیلی پایه نهم

هدایت تحصیلی همیشه امری مهم در عرصه دانش آموزی و آینده بینی موفقیت است، و همواره به دانش آموز ‌در ترسیم نقشه راه تحصیلی اش، کمک شایانی می نماید.

برگزاری جلسه هدایت تحصیلی پایه نهم

با حضور ارزشمند جناب آقای مهندس عسکرنژادی (مدیر مجتمع آموزشی رهپویان وصال)

عناوین:

تیپ های شخصیتی

تحلیل فرم هدایت تحصیلی

آزمون های رغبت و توانایی

تشریح ارزش نمرات کسب شده