برگزاری جشن روز معلم👩‍🏫📚

🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃

برگزاری جشن روز معلم، تقدیر از کادر و معلم هر پایه، توسط اولیا عزیز و قدرشناس

📆 ١٢ اردیبهشت ماه ١۴٠٢

اینجا فقط یک مدرسه نیست

#دبستان دخترانه شهدای رهپویان وصال

Pvesal.ir