حضور استاد ارجمند؛ جناب آقای دکتر خرم شکوه

خُدا به معنی مالک و صاحب، قدرتی برتر و بدون ماهیتِ قابل تعریف، بر مبنای مفهوم‌محوری بسیاری از ادیان به ویژه ادیان ابراهیمی (یهودیت، مسیحیت و اسلام) می‌باشد. در این ادیان، خدا به عنوان آفریننده و آغازگر جهان هستی عنوان شده‌است.

در مدرسه رهپویان وصال که تنها یک مدرسه نیست؛ برآنیم تا تعاریف درستِ مفاهیم گوناگون را برای دانش آموزان نسل جدید، متناسب ذائقه و نیازهایشان روشنگری نماییم!

خداوند و جهان خلقت

تعریف کلی نظام هستی

اثبات وجود خداوند با بهره گیری از تحقیقات علمی پروفسور جرالد شودر

اثبات وجود انسان در گستره هستی با بهره گیری از آیات ، روایات و نهج البلاغه

درک رسالت و هدف از خلقت هر یک از انسان ها در راستای میسر سازی مسیر حضور حضرت حجت(عج) با بهره گیری از کلام نافذ استاد، حجت الاسلام و المسلمین انجوی نژاد

ارائه توسط: استاد ارجمند؛ جناب آقای دکتر خرم شکوه [دکترای علوم تربیتی، معاونت فرهنگی و استاد دانشگاه صنعتی شیراز، مدرس نهج البلاغه]