برگزاری اردو_جشنِ دخترانِ حضرت بابا علی(ع)

یک روز شاد و پر هیجان و نشاط و شادابی

یه اردوی جذاب و پر انرژی همراه با مسابقه طناب کشی

یه جشن خیلی شاد و دست و جیغ و هورایی دخترانِ بابا علی(ع) همراه با همخوانی سرود دسته جمعیِ جانم علی(ع) ، نماهنگ ایلیا و شعر طنز همراه با پذیرایی بستنی

بسته های متبرک حرم حضرت علی بن حمزه(ع) هم جهت اهدا داشتیم که بخاطر فشردگی برنامه های امروز، در اولین فرصت تقدیم شون میشه!

مسابقه نفس گیر و هیجانی ادابازی و سعی در نخندیدن

همراه با اهدای جایزه به قاری قرآن، برندگان مسابقه طناب کشی، ادابازی، مجریان برنامه و دکلمه خوان

خلاصه که خیلی به بچه ها خوش گذشت…