بازدید دبیران مدرسه پسرانه

بازدید دبیران محترم دبیرستان پسرانه در دروس ادبیات ، علوم و ریاضی از کلاسهای درس