بازدید از حافط✨🏛

🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸

🔸 یک روز شاد و بازدید از حافظیه
🔹خواندن سرود دسته جمعی شیراز و حافظ خوانی توسط دانش آموزان
🔸صرف بستنی و فالوده 😊

🌷ویژه پیش دبستانی و دوره اول دبستان🌷

📆 ١٠ اردیبهشت ماه ١۴٠٢

اینجا فقط یک مدرسه نیست

دبستان دخترانه شهدای رهپویان وصال