بازارچه کسب و کار

برپایی بازارچه کسب و کار توسط دانش‌آموزان پایه هفتم با کمک و همراهی دبیر درس مطالعات اجتماعی