انتخابات شورای دانش آموزی

شوراهای دانش‌آموزی نهادی در مدارس ایران است که اعضای آن با انتخابات میان دانش‌آموزان برگزیده می‌شوند 

اهداف برپایی آن «زمینه‌سازی رشد مهارت فردی – اجتماعی»، «توسعهٔ هم‌یاری در امور آموزشی و پرورشی» و «تعامل میان آنان و مسئولان» بیان شده‌است. انتخابات آن در هر سال آموزشی در ماه آبان برگزار می‌شود و با توجه به شرایط مدرسه و شمار دانش‌آموزان، اعضای شوراها از ۵ تا ۱۴ نفر متغیر است.