افطاری ماه رمضان

گزارش تصویری از سفره افطاری مهمانی خدا ٢٨ و ٢٩ فروردین ماه ١۴٠٢