اعتکاف

شرکت دانش‌آموزان در همایش دانش آموزی اعتکاف با حضور آقای دکتر خرم‌شکوه